So štýlom PRO/AM sme prví na Slovensku

Michal Barniak a River Park Dance School ako prví na Slovensku prichádzajú s individuálnym prístupom vo výučbe tanca.

Individuálny prístup, špeciálna osobná angažovanosť a tanec s profesionálom – to je ojedinelý druh výučby tanca, ktorý na Slovensku zatiaľ nemá zázemie. Prvým tanečným inštruktorom, ktorý sa venuje tejto forme vzdelávania, známej pod pojmom PRO/AM, je Michal Barniak. Výučba tanca vo forme PRO/AM predstavuje koncept, ktorý zotiera rozdiel medzi profesionálom a amatérom, kedy sa amatérska činnosť stáva profesionálnou, alebo naopak.

Michal Barniak v spolupráci s obchodným domom Alizeé spúšťa sériu tanečných večerov pod názvom Alizeé Club. Párová tanečná výučba PRO/AM pod taktovkou Michala Barniaka, ktorá sa bude konať každý posledný štvrtok v mesiaci. Potenciálni tanečníci sa tak môžu tešiť na hodiny tanca v Central Passage na Laurinskej.

Vo svojich tanečných programoch sa Michal snaží ponúkať ľuďom to, čo v bežných tanečných kurzoch nenachádzajú. Vo svojom tanečnom štúdiu, vyučuje spoločenské tance (international standard, international latin, American Smooth, American rhythm), klasický tanec, jazzový tanec, moderný tanec a aeróbne formy pohybu (BodyFormDance a Zumba). Okrem toho je autorom špecifického druhu tanca – Heaven Dance. Ide o kompiláciou rôznych druhov štýlu do uceleného tanečného tréningu, kedy sa harmonizuje telo ako energetické centrum. Ide o druh tanca, ktorý zapadá do skupiny „body, mind and spirit“. Heaven Dance nie je len klasickou výučbou tanečných krokov, jeho ambíciou je pracovať aj s pocitovou a duchovnou stránkou človeka. „Tým, že ako tanečník som prešiel takmer všetkými tanečnými štýlmi, pochopil som, že tanec je len jeden. Tanec je vyjadrením vnútorného sveta v nás. Spoznaním tanca v nás dochádza k ozdraveniu na mnohých úrovniach. Tanec je len forma, ktorá môže pomôcť k objaveniu vecí, ktorým bežne nevenujeme pozornosť a pritom sú pre nás kľúčové v bežnom smerovaní,“ vysvetľuje Michal.

Michalovým cieľom je vytvoriť miesto, kde budú ľudia tanec prežívať, kde sa stretnú s priateľmi, zabavia sa a zatancujú. Jeho ambíciou je tiež pripraviť svojich študentov na vystúpenia a organizovať prehliadky toho, čo sa naučili.

Michal sa svojim klientom venuje individuálne, okrem tanečných hodín pre nich organizuje aj tanečné stretnutia, vystúpenia, navštevuje s klientmi tanečné predstavenia, na ktorých ich môže tanečne vzdelávať. Existujú klienti, ktorí so svojím učiteľom absolvujú rôzne vystúpenia, či dokonca súťaže. Keďže ide o kompletný servis smerovaný na klienta, niektorí klienti tancujú so svojím inštruktorom aj niekoľko rokov. “V zahraničí som mal študentku, ktorá tancovala so svojím lektorom 20 rokov. Nie je to len o tanci, ale aj o priateľstve, životnom štýle, radosti z tanca,” uvádza Michal.

Metodika PRO/AM sa dá vyučovať viacerými spôsobmi.  Individuálne lekcie pomôžu v tancovaní tým, že sa zameriavajú na špeciálnu a osobnú výučbu presne tam, kde tanec potrebuje najväčšiu pozornosť. Skupinové lekcie sú tiež veľmi dôležitou časťou tanečnej výučby a sú navrhnuté tak, aby sa tanečníci naučili rozličné vzory, variácie, štýly a techniky, pričom majú možnosť trénovať s ostatnými. Veľmi atypickou, no o to zaujímavejšou formou výučby, sú party. Ponúkajú zábavu a relax, a pomáhajú získať istotu v tancovaní v spoločnosti.

Kto je Michal Barniak?

Michal Barniak absolvoval polročnú stáž v Bayou Dance Club, TampaBay, Florida, USA, kde vyučoval spoločenské tance, moderný tanec, základy baletu, HipHop, Zumbu. Po návrate z USA vytvoril špecifický systém tancov s názvom Heaven Dance.  Okrem výučby tanca pôsobí ako tanečný tréner v krasokorčuliarskom oddieli Hamikovo. Profesionálne pôsobil v Tanečnom divadle Bralen, v SND, v Divadle A. Bagara v Nitre, v Armádnom umeleckom súbore, v Showexpress Dance Company – Austria a v divadle Nová Scéna. V spoločenskom tanci reprezentoval Slovensko na zahraničných súťažiach, vystupoval v mnohých televíznych programoch a zúčastňoval sa mnohých tanečných seminárov a workshopov.

Čo je PRO/AM?

Pro–am (niekedy pro-am, pro/am, pro am alebo ProAm) je skrátená forma pre slovné spojenie profesionál–amatér. Tento systém výučby tanca dobil Ameriku (funguje už takmer 100 rokov). Prvé štúdio zamerané na výučbu PRO/AM bolo Fred Astair Dance Studio, NYC, USA.

 Ide o koncept, kedy profesionál (tanečný inštruktor, inštruktorka) individuálnou výučbou tanečne vzdeláva amatéra. Vytvorí sa tanečný pár (muž PRO/ žena AM, alebo žena PRO/ muž AM). Za profesionála sa považuje tanečný pedagóg-inštruktor, ktorý má adekvátne vzdelanie alebo skúsenosti týkajúce sa výučby tanca, má dlhoročnú tanečnú prax a tanec je jeho povolaním, teda za výučbu tanca, prezentácie tanca (ukážky) a súťaže dostáva finančnú odmenu-plat.

Amatér v tomto koncepte je myslený ako tanečný respondent, ktorý má záujem tanečne sa vzdelávať a má malé alebo nemá žiadne tanečné skúsenosti. Je to široká verejnosť (muži, ženy od 5 do 100+), pre ktorých je tanec výzvou, cieľom, relaxom, naplnením, uvoľnením, radosťou, láskou, šťastím. Tanečné lekcie, vystúpenia a súťaže si dopredu dohodne so svojim inštruktorom, ktorý nastaví program tanečnej výuky.

Tanečný pár PRO/AM môže spolu absolvovať vystúpenia a súťaže špeciálne určené pre PRO/AM páry. V konečnom dôsledku sa profil PRO/AM páru zmazáva, pretože aj amatér sa môže dostať na tanečnú úroveň svojho tanečného inštruktora.

Originál článku nájdete na:

http://www.lady.sk/index.php?id=7190