Prečo som nazval svoje tanečné štúdio podľa neba

Mohol som ho nazvať Štúdio Michala Barniaka. Alebo Pro-Am štúdio. Alebo Najlepší tanec v krajine (keby som bol ten typ). Tak prečo Heaven Dance?

Jednoduché. Lebo som sa snažil popísať ten pocit, ktorý človek pri tanci má mať.

Heaven znamená v angličtine nebo – a tanec je činnosť, ktorú keď robíte naozaj od srdca, tak v nej to nebo ucítite. Tak, ako mnohí tanečníci, ktorých poznám, aj ja sám sa tancom dostávam niekam, kde bežne nie som. Zabudnem na problémy, na čas, na všetky myšlienky, ktoré chrlí moja myseľ. Čo potom ostane?

Čistá radosť.

bdd95726a8a08b0b0a0008b9f70efa2e

Why Heaven? 
When you dance, you touch the sky.

Tanec je okamih, kedy zabudnete, kto ste a s kým ste. Vnímate len hudbu a pohyb. V párovom tanci vnímate ešte partnera, a tak ten jedinečný okamih spolutvoríte. Tancom odbúrate veľa zbytočností a veľa dobrých vecí sa naopak naštartuje. Prečo? Lebo radosť je nám bližšia ako smútok. Tanec je prostriedok, ktorým sa aktivuje radosť. A čo robí radosť? No predsa zázraky. Zažívať zázraky je úžasné. A je to také jednoduché!

Stačí tancovať.

Preto tanec učím. Teší ma deliť sa o tento zážitok s inými ľuďmi. Častokrát dovolím študentom zatvoriť počas tanca oči. Vnímanie hudby, pohybu a partnera sa zosilní. Nastupuje zážitok, ktorý neviem nazvať inak, ako priblíženie sa k nebu. Radosť sa znásobuje a ich úsmev sa zväčšuje. Tanečné kroky tancujú bez chyby a ani o tom nevedia. Dokonca niektorí v ústach zacítili aj chuť tanca.

Viete, ako chutí tanec?

Dance, live and love.
Taste the HEAVEN DANCE.

Michal

Prihláste sa na tanečnú hodinu TU.